Thanh niên bản lĩnh có gia đình mặc dù say bí tỉ trước gái xinh nhưng vẫn chung thủy, quyết tâm trở về với vợ

Người đàn ông bản lĩnh là người biết kiềm chế và vượt qua cám dỗ. Biết “Ngoài kia bướm bay la đà, nhưng vợ ở nhà mới…