Người cung nữ cuối cùng của Việt Nam còn sống, kể lại cuộc sống trong hậu cung ám ảnh hơn cả phim cổ trang Trung Quốc

Đã gần 100 tuổi nhưng người cung nữ cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam vẫn nhớ tường tận cuộc sống nơi lầu son góc…