cay hy thiem

Cây ‘cỏ thần’ trị dứt bệnh đau nhức xương khớp, chứng méo miệng, cấm khẩu không nói được

Những người bị sốt rét cơn lâu ngày lấy hy thiêm thảo giã lấy nước mà uống cho nôn ra là khỏi, những người bị Cọp cắn,…