Trai đẹp nhuộm tóc trắng cho giống bà bị ‘quạt’ cho một trận vì nhìn như dở hơi, CĐM cười chảy nước mắt

Cứ tưởng được bà khen là “mốt” ai dè thanh niên nhận cái kết đắng ngắt! Xem video: Theo blogtamsu