Bị trả lương chậm, người lao động được quyền đòi thêm tiền lãi, không biết là thiệt

Đã đi làm thì nhất định phải biết điều này mọi người nhé. Nếu bị công ty trả lương chậm 15 ngày thì chúng ta được quyền đòi thêm…