Tổn hại sức khoẻ từ “tranh thêu chữ thập”

Đơn giản, dễ thêu, cần sự kiên nhẫn hơn là khéo léo, thành phẩm đẹp mắt mà lại hợp với túi tiền…, tranh thêu chữ thập vì…