Bóc mánh lừa tình, tiền trên Facebook của ‘trai Tây’

Gần đây, trên facebook có một trò lừa đảo từ “trai Tây” mà chúng ta cần phải cảnh giác. Sau khi kết bạn với các cô gái người…