93cff7a5a594ac9f237154d8c6a189e6

Ai đang sở hữu tiền polime cũng nên đọc: Ngân hàng Nhà nước mới thông báo điều này

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho thấy, lượng tiền giả thu giữ trong năm 2015 qua hệ thống ngân…