“Cười lăn cười bò” với 25 bức ảnh chứng minh giữa thực tế và tưởng tượng cách nhau 1 khoảng rất xa

Những bức ảnh dưới đây sẽ cho bạn thấy cuộc sống này không phải lúc nào cũng như mong đợi, dù nghĩ rằng mình sẽ làm được…