Thời tiết cực đoan chưa từng thấy – 9 cơn bão mạnh cùng xuất hiện trên thế giới

Thế giới đang đối mặt với 9 bão mạnh trên phạm vi toàn cầu. Trong khi siêu bão Mangkhut đang chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam,…