100 lời khuyên của vị Thầy thuốc Trung y 112 tuổi lúc lâm chung (P1)

Món quà để lại lúc lâm chung của một vị Thầy thuốc Trung y cao tuổi, thật quá tuyệt vời! Tổng cộng có 100 điều, mỗi điều…