Chuyện ở đời, đừng vội phán xét ai, ngay cả khi bạn thấy tận mắt

Mỗi người sống đều có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, người khác sẽ không cách nào hiểu được tường tận. Vậy nên, đừng vội…