Những ví dụ kinh điển cho thấy truyền thông có thể thao túng bóp méo sự thật như thế nào

Khảo sát gần đây cho thấy 43% người Mỹ có cái nhìn tiêu cực về truyền thông tin tức so với 33% tích cực, và họ thấy…