Con mới 3 tháng đã đi du lịch xa, cả Facebook vào trách, nhưng Thanh Thảo nói lí do nghe xong phải phục

Chỉ mới 3 tháng tuổi, nhưng vợ chồng Thanh Thảo đã đưa cho đi du lịch châu Âu. Chuyến đi này đối với Thanh Thảo rất ý…