Tâm sự đẫm nước mắt của thanh niên ham cá độ bóng đá mà giờ mất hết tất cả. World cup đã lấy đi tất cả của tôi.

Đoạn clip ghi lại tâm sự của một thanh niên vì bóng đá mà mất hết mọi thứ. Xem đến phút cuối ai cũng sẽ té ngửa…