Người em tật nguyền thắng kiện 6 anh chị em ruột nhưng cảm giác thật tệ : “Em đau, đau… lòng lắm”

Sau hơn 4 năm, với hàng chục lần hòa giải, trải qua 3 phiên tòa, cuối cùng anh Tùng (Kiên Giang) cũng thắng vụ kiện tranh giành…