phan 5

100 lời khuyên của vị Thầy thuốc Trung y 112 tuổi lúc lâm chung (P5)

81. Con người chỉ khi ngộ ra được cái gì là “tự nhiên”, mới được coi là đắc đạo. Biết được tự nhiên, sau đó mới có…

phan 4

100 lời khuyên của vị Thầy thuốc Trung y 112 tuổi lúc lâm chung (P4)

61. Khi vận động có hai điểm cấm kỵ: một là không được vận động khi khí huyết không đủ; hai là không được vận động trong…

phan 3

100 lời khuyên của vị Thầy thuốc Trung y 112 tuổi lúc lâm chung (P3)

41. Con người khi bị bệnh kỵ nhất là khởi tâm oán giận. Lúc này nhất định phải giữ sự bình an hòa ái, khiến cho tâm…

phan 2

100 lời khuyên của vị Thầy thuốc Trung y 112 tuổi lúc lâm chung (P2)

21. Tục ngữ có câu “Linh cơ nhất động, kế thượng tâm lai” (nhạy bén hễ động, nảy ra sáng kiến). Chữ “cơ” nếu như có thể…

100 lời khuyên của vị Thầy thuốc Trung y 112 tuổi lúc lâm chung (P1)

Món quà để lại lúc lâm chung của một vị Thầy thuốc Trung y cao tuổi, thật quá tuyệt vời! Tổng cộng có 100 điều, mỗi điều…