2500

Một gia đình hưng thịnh hay không chỉ nhìn qua ba điểm là biết rõ – Đọc & Suy ngẫm

Trong dân gian có câu: “Giàu không quá ba đời”. Rất nhiều gia tộc giàu có đều không “thoát” khỏi sự linh ứng của nó. Nhưng cũng…