Người nhân cách càng lớn càng không tranh giành, trí tuệ càng cao càng không tham lam

Người có nhân cách lớn thường là người hiểu rõ bản thân mình là ai, mình ở đâu và điều mình muốn là gì? Khi một người…