5 hiện tượng thiên nhiên báo hiệu thảm họa sắp xảy ra

Động đất, sóng thần… là những thảm họa đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản con người. Dù công cuộc phát triển khoa học…