Làng nuôi ngựa bạch nấu cao tậu nhà lầu, xe hơi

Hàng chục hộ dân tại làng Phẩm (Thái Nguyên) nhiều năm nay trở nên khá giả nhờ chuyển sang nghề nuôi ngựa bạch nấu cao và bán…