Sức mạnh của sự tha thứ

Thật là một điều khó khăn, để quên đi những chuyện không vui xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, đây là một bước quan trọng giúp…

Ta chọn tha thứ không phải do bản thân ta nhu nhược

Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà bởi vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất…

Nghệ thuật của sự tha thứ

Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một…