Thai nhi có 3 hiện tượng này, xin chúc mừng mẹ, con sinh ra rất thông minh

Trong thời gian mang thai, sự thay đổi về thể chất và tâm lý khiến mẹ bầu khó chịu, buồn phiền. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến…