BotNgot

Nếu nhà bạn có con dưới 6 tuổi, hãy bỏ ngay thứ này ra khỏi bếp để tránh teo não

Glutamate ngoại sinh “dư thừa” trong loại gia vị này đã được chứng minh gây gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, lú…