Team “sống khép kín” chắc chắn sẽ tìm thấy mình trong bộ tranh đơn giản này!

Không dám mở miệng phát biểu, ngại ngùng nhờ vả người khác, luôn đứng ngoài mọi cuộc nói chuyện bạn bè… Nếu bạn có những biểu hiện…