Xem Tây Du Ký nhiều song ít ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người

Trong “Tây Du Ký”, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Trư Bát Giới, Sa hòa thượng, ngựa Bạch Long – 5 nhân vật này thực ra chỉ là…

Ngoài Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng từng đóng 16 vai khác trong Tây Du Ký

Trong phiên bản Tây Du Ký năm 1986, Lục Tiểu Linh Đồng từng hóa thân thành 16 nhân vật khác nhau, kể cả Tôn Ngộ Không. Kinh…