Đàn ông có vợ con mà còn vướng vào những thứ này, hại đời con cái, tan nát gia cang

Nếu đàn ông cứ tiếp tục làm những điều này, sớm muộn gì gia đình cũng tan nát, ảnh hưởng đến cuộc đời của con cái. Không…