Trên đời này, 2 người có thể quyết định bạn giàu hay nghèo, bạn đã biết chưa

Phù thủy marketing thế giới Jay Abraham từng nói: “Nếu tôi phải đứng trước lựa chọn phải vứt bỏ mọi thứ, chỉ được giữ lại một thứ,…