Cặp song sinh dính liền Việt-Đức sau 35 năm: “Tôi có cha mẹ mà như mồ côi”

28 năm sau ca mổ lịch sử của ngành y, có những sự thật cuộc đời của cặp đôi dính liền này, không phải ai cũng biết….

Ý tưởng hay khi đặt tên cho cặp song sinh

Các cặp sinh đôi thường tương đồng với nhau về nhiều mặt, cái tên gắn liền với các bé cũng nên có sự tương ứng với nhau…