safe_image (2)

Ho ra máu do… ăn tôm, cua, ốc nướng

Trong số rất nhiều loại bệnh do ký sinh trùng gây ra, các loại bệnh do sán chiếm một tỷ lệ không nhỏ cả về mức độ…