Bà cụ đến ngân hàng rút 500 nghìn nhưng bị nhân viên từ chối, câu tiếp theo khiến nhân viên tái mặt

Đã gần cuối giờ làm việc, một bà lão ăn mặc giản dị đi đến một ngân hàng rút tiền. Bà đến quầy rút tiền và điền sẵn…