Tránh ngay những ngày này trong tháng 8, bao xấu “trăm sự đều kỵ”

Tháng 8 này (tháng 7 âm lịch được cho là tháng “cô hồn”) có những ngày được cho là không tốt sau đây. Mọi người nên kiêng…