Học sinh đi thi, cả nước vừa ngắt toàn bộ Internet để chống gian lận

Như một biện pháp ngăn chặn đề thi tốt nghiệp trung học bị rò rỉ trên Internet, Algeria sẽ tắt kết nối Internet trên phạm vi toàn…