Để trải qua ca sinh mổ mẹ phải rạch đến 7 lớp da, tan hoang đến từng thớ thịt, bố có xót cho mẹ không?

Nhiều người theo quan niệm cũ cứ cho rằng sinh mổ thì người mẹ sẽ bớt đau đớn hơn, giữ được dáng vóc dễ dàng hơn. Thế…