cm39731386324483-1468284557_490x294

Không mang chứng minh thư khi ra đường, bị phạt bao nhiêu tiền?

Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP quy định công dân được sử dụng chứng minh nhân dân của mình làm chứng nhận nhân thân và…