Nghị định 171/2013/NĐ-CP phạt “2 đến 3 triệu” khi quên gạt chân chống xe!

Việc quên gạt chân chống xe dễ xảy ra tai nạn, tuy nhiên thực tế thì hầu hết xe tay ga đều có cơ chế không khởi…