Câu chuyện họp lớp: Mỗi mùa thu sang, bạn tôi lại ‘tàng hình’ thêm vài đứa

Lớp thì ‘lác đác’ vài gương mặt, lớp thì vẫn đầy đủ chẳng thiếu ai, câu chuyện họp lớp dường như vẫn chưa bao giờ hết hot….