Những biển quảng cáo đường phố xứng đáng được gọi là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt

Dù là quảng cáo giấy vệ sinh, mì ống hay là cả…tiệm cắt tóc, đường phố cũng là nơi các nghệ sĩ bậc thầy được trổ tài…