Tâm sự game thủ: Quán net bình dân, nơi đó có cả bầu trời kỷ niệm

“Quán net tiền tỷ” đôi khi là một khái niệm về không gian nhưng quán net bình dân là một khái niệm văn hóa. Đó là cảm…