Nắng như đổ lửa, người dân Hà Nội ‘đưa nhau đi trốn’ trong quán cà phê âm 10 độ C

Để tránh cái nắng cắt da, cắt thịt, rất đông người dân Thủ đô đã tìm đến quán cà phê âm 10 độ C để vui chơi….