Nhật ký đi đẻ của mẹ 9x: Đau “nổ đom đóm mắt” suốt 2 ngày, cuối cùng vẫn phải sinh mổ

Mẹ Thu Trang đã kể lại quá trình vượt cạn đáng nhớ trong nhật ký đi đẻ với những cơn đau “nổ đom đóm mắt”, không nhìn…