Lũ bạn chơi nguyên cả bộ: Chiếu, thớt, lồng bàn… làm quà mừng cưới khiến quan viên 2 họ ‘cạn lời’

Hội anh em cây khế này rất chu đáo khi tặng cô dâu chú rể cả sét đồ cưới như: Chiếu, mâm, phích, bát đũa, chậu, lồng…