tyroid-11

Chỉ bằng một loại quả duy nhất bướu cổ sẽ được chữa khỏi ngay

Trước giờ em cứ nghĩ chỉ khi nào bị thiếu i-ốt thì mới bị bướu cổ, không ngờ, nhiều người ở vùng biển, dư i-ốt cũng mắc…