Từ nhà cấp 4 xuống cấp, ngôi nhà 60m² ở Nha Trang sau cải tạo đã trở thành tổ ấm trong mơ cho vợ chồng trẻ

Nhìn ảnh trước khi cải tạo và thực tế ngôi nhà hiện tại, hẳn nhiều người sẽ phải thốt lên “quạ hóa công”. Dù hiện nay, ở…