safe_image (1)

Em làm cách này thì hóa chất không “có cửa” đụng vào con em nha!

Nuôi con đã cực, mà nuôi con thời “hóa chất” nghiễm nhiên tồn tại ở mọi nơi như ngày nay càng khó. Nói sao người Việt Nam…