Cười ngất với những “kẻ” không xem bóng đá nhưng lại thích chạy theo phong trào

Những bức ảnh dưới đây sẽ khiến bạn tin rằng hội chứng “phong trào” là hoàn toàn có thật. Theo Lantoa