Chủ quan không làm những việc này khi dọn về NHÀ MỚI, đừng trách tại sao gia đình chưa kịp vui đã ỐM ĐAU, MẤT MÁT

Rất nhiều người có suy nghĩ là ở thuê trọ thì không cần cúng bái lễ nhập trạch dọn về nhà mới… Nhưng các nhà phong thủy…