Những quy tắc phong thủy ‘bất di bất dịch’ để giữ vượng khí cho nhà ở

Theo triết lý Trung Hoa, phong thủy tạo ra sự cân bằng và hài hòa xung quanh những vật thể sống. Với thời đại này, chúng ta…