Thảm án giết hại 3.000 cung nữ chấn động lịch sử Trung Hoa

Dù là người có công rất lớn nhưng Minh Thành Tổ Chu Đệ cũng là một bạo quân khét tiếng tàn ác. Giết hại 3.000 cung nữ…