Thú vui bệnh hoạn của chồng khiến vợ chỉ còn 50% cơ hội sống sót

Hàng năm có khoảng 15.000 người chết vì phình động mạch chủ bụng, đứng hàng thứ 10 về các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện…